Tarieven

Tarieven praktijk Annet Bennen

Intake (1 uur)                                                        100 euro (40 euro fysiotherapie en 60 euro natuurgeneeskunde)

Fysiotherapie 25 minuten                             35 euro

Natuurgeneeskunde 30 minuten              50 euro

Yin yoga les in groepsverband                    10 euro (per persoon per les van 60 minuten)

Let op: Geef minimaal 24 uur van te voren door per mail of app als je bent verhinderd, anders ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Dit vergoed de zorgverzekeraar niet.

Wat valt onder fysiotherapie en wat onder natuurgeneeskunde

Op de website kan je zien wat onder fysiotherapie valt en wat onder natuurgeneeskunde. In de praktijk is het zo dat ik allerlei vormen van therapie in een behandeling combineer. Meestal valt de ene keer de behandeling onder fysiotherapie en de andere keer onder natuurgeneeskunde.

Geregistreerde fysiotherapie, maar geen contracten met zorgverzekeraars.

Vanaf 1 januari 2018 ga ik zonder contracten met zorgverzekeraars werken. De hoofdreden hiervoor is, dat ik de tijd die staat voor een behandelsessiesessie, graag daadwerkelijk besteed aan het behandelproces, i.p.v. aan het bijhouden van een extreem uitgebreide verslaglegging.

Dit heeft de volgende consequenties.

De Betalingsvorm.
Aan het einde van iedere behandeling betaal je mij direct via de pinautomaat. Je krijgt de nota per mail of op papier mee, naar gelang je wenst. Deze dien je vervolgens zelf in bij de zorgverzekeraar, waarna de vergoeding op je rekening wordt gestort.

De vergoeding per behandeling.
Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde worden beide vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het vergoedingsbedrag voor fysiotherapie kun je vinden in de polis onder “vergoeding niet-gecontracteerde zorg”. De vergoeding voor natuurgeneeskunde valt onder het pakket alternatieve zorg. Neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw ziektekostenverzekering om na te vragen of de consulten voor vergoeding in aanmerking komen. Meestal worden de behandelingen gedeeltelijk vergoed als u een aanvullende verzekering hebt.

N.B. Eventueel voorgeschreven middelen worden niet vergoed

Extra informatie/uitleg vergoeding fysiotherapie

De meeste zorgverzekeraars geven in 2018 bij een naturapolis een vergoeding tussen de 70% en 80%. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u normaal gesproken 100% terug (in 2017). Ik en anderen met mij hebben geprobeerd inzicht in de exacte percentages te krijgen, maar de zorgverzekeraars willen naar ons toe geen duidelijkheid verschaffen. Er zijn een kleine 3.500 polissen met verschillende vergoedingen voor fysiotherapie. Dus voorkom onduidelijkheid en bel altijd uw zorgverzekeraar en vraag wat u terugkrijgt voor uw behandeling bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u mij altijd bellen.