Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Ik ben genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op mijn antwoordapparaat.
 • Natuurgeneeskunde word geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering. U dient zelf de polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Natuurgeneeskunde kan niet rechtstreeks worden gedeclareerd. U krijgt hiervan een factuur. Deze betaald u aan mij en dan kunt u hem indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Om u volledig aandacht te kunnen geven, nemen wij zelf de telefoon niet aan tijdens de behandeling. Daarom vragen wij u om uw mobiele telefoon ook uit te schakelen tijdens behandelingen (geluidstil).