Bio-Well GDV camera

GDV staat voor Gas Discharge Visualization (Kirlian fotografie). In ’’menselijke’’ taal zou je het de energetische vingerafdruk kunnen noemen. Met de GDV camera ontwikkeld door professor K. Korotkov is het mogelijk om direct energievelden (aura’s) waar te nemen. Het is een prachtige manier om op een objectieve wijze snel een indicatie te krijgen van emotionele en/of lichamelijke storingen waar de patiënt mogelijk zelf nog geen weet van heeft. De foto’s maakt storingen in het energielichaam zichtbaar en laat via een analyse zien welk orgaan niet in balans is en waar de oorzaak is af te leiden. De GDV techniek is hierop gebaseerd. De vingertoppen bevatten alle informatie van het lichaam omdat hier de eindpunten van de meridianen liggen. Meridianen zijn energiestromen die door het hele lichaam lopen en dus veel informatie bevatten. Alle informatie die in de vingertoppen ligt opgeslagen, wordt door de GDV camera geregistreerd. De verschillende punten op de vingertoppen verwijzen naar bepaalde organen en systemen. Zo kan het hele lichaam in beeld gebracht worden.

Hoe werkt de GDV camera

Tijdens een BioWell scan wordt er een zwak elektrische puls in minder dan een milliseconde lang op de vingertoppen losgelaten. De reactie op deze stimuli is de vorming van een “elektronenwolk” samengesteld uit biofotonen. De “gloed” van deze “wolk”, die onzichtbaar is voor het menselijk oog, wordt vastgelegd door het BioWell GVD camerasysteem en vervolgens omgezet naar een digitaal computerbestand. De gegevens van elke meting worden omgezet in een uniek “Fotonisch Profiel”, die wordt vergeleken met de database bestaande uit honderdduizenden klinisch gevalideerde gegevens. Verschillende algoritmische waardes kunnen gekoppeld en geïnterpreteerd worden. De software geeft deze in eenvoudig uitleesbare grafieken weer.

Het gebruik van de  GDV camera in mijn praktijk

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een patiënt maak ik in mijn praktijk tijdens het onderzoek gebruik van verschillende onderzoekstechnieken. Naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek vanuit de fysiotherapie en de functionele osteopathie maak ik zo nodig ook gebruik van de neurotransmitterprofielbepaling en de GDV scan. Door dit alles te combineren krijg ik een zo goed mogelijk beeld van de problematiek vanuit lichamelijk en emotioneel oogpunt.

Uit de GDV scan haal ik bijvoorbeeld welke meridianen aandacht behoeven. Dan ga ik in de behandeling bezig met de yin yoga houdingen die bij deze meridianen horen. Deze houding of houdingen kan de patiënt dan mee naar huis krijgen.

Verder is het als therapeut en yogadocent fantastisch om te kunnen zien wat het effect van een behandeling of yogales is. Dat kan nu heel snel en gemakkelijk met de Bio-Well GDV camera.